Maduvha Tshedza tshanga (live) [feat. tsepo tshola] – Lyrics, Meaning

 

In Venda:Tshedza tshanga (in English – My Light)

ndiiwe mutshidzi wanga (in English – You are my saviour)

Thi nga thogi tshithu (in English – I wont lack nothing)

Nga uri u tshedza tshanga (in English – because you are my light)

 

 

Tags: , , , ,

0 Comments

Leave a Comment