Blog

Sofa Silahlane by Team Mosha – Lyrics, Video, Song

Sofa Silahlane by Team Mosha – Lyrics, Video

Sofa Silahlane by Team Mosha – Lyrics

You and I
You and I
s’thandwa sami
Mina nawe
Mina nawe
s’thandwa sami

Siyofa Silahlane
Siyofa Silahlane
Siyofa Silahlane
Siyofa Silahlane
Siyofa Silahlane
Siyofa Silahlane
Siyofa Silahlane
Siyofa Silahlane

[Verse 1]
Awu ngithi mina nawe no tshwala
Siyofa Silahlane
Siyofa Silahlane
Awu ngithi mina nawe no tshwala
Siyofa Silahlane
Siyofa Silahlane

Awu ngithi mina nawe baby
Siyofa Silahlane
Siyofa Silahlane
Awu ngithi mina nawe no tshwala
Siyofa Silahlane
Siyofa Silahlane

Re babedi fela
Tima lebone futswetsa
Re babedi fela
Tima lebone futswetsa
Re babedi fela
Tima lebone futswetsa
Re babedi fela
Tima lebone futswetsa
Re babedi fela
Tima lebone futswetsa

Siyofa Silahlane
Siyofa Silahlane
Siyofa Silahlane
Siyofa Silahlane
Siyofa Silahlane
Siyofa Silahlane

Leave a Comment

Your email address will not be published.