Wachithigazi lyrics by Joyous Celebration 21

Wachithigazi lyrics by Joyous Celebration 21 Wachithi’igazi esiphambanweni (in english: your blood was shed on the cross) Yingakho ngithi ungcwele njalo (in english: thats why i say you are holy always)

Share