Ngena nawe lyrics by Joyous Celebration 21 ft Zaza Dlamini

Ngena nawe lyrics by Joyous Celebration 21 ft Zaza Dlamini Umnyango wekphiliswa Uvuleke utse nge Newenkhululeko nawo uvulekile Lisango lenjabulo livulekile litse nge Nemvula yemvuselelo Seyifike ngemandla   Newekuphulukiswa nawo

Share