Vha Mudzimu wanga – Mpho Regalo

Vha Mudzimu wanga – Mpho Regalo [SOLO] Ndo vha ndi shangoni ndi sa vhoni Murena vha ntevhela, vha mbofholola, vha nnyita muthu, vha nkhangwela zwivhi Zwino ndo tanzwiwa, ndo tsheniswa,

Share