Omunye Phezu Komunye lyrics and english meaning – translation

Omunye Phezu Komunye lyrics and english meaning – translation Vali umlomo uvule amadlebe (english meaning: close your mouth and open your ears) Hoza (english meaning: come) Hey Balakha! Hoza Hoza

Share