Tholukuthi Hey lyrics Dj Euphonik and Killer Kau english meaning

Tholukuthi
Tholukuthi
Tholukuthi
Tholukuthi HEEEY
Tholukuthi
Tholukuthi
Tholukuthi
Tholukuthi HEEEY

Tholukuthi
Tholukuthi
Tholukuthi
Tholukuthi HEEEY
Tholukuthi
Tholukuthi
Tholukuthi
Tholukuthi HEEEY

HEEEY HEEEY HEEEY HEEEY HEEEY HEEEY HEEEY
Killer Kau

HEEEY

[Pre-Chorus]

Tholukuthi, u’shintsha ungagezanga (in english means: you find that you change clothes without bathing)
Tholukuthi, u’phum’ ungangitshelanga
Tholukuthi, ugeza ungena ‘nsipho
Tholukuthi, ugeza ungena ‘nsipho

[Chorus]
Tholukuthi, Heeeyyy
Tholukuthi, Hey Hey
Tholukuthi, Heeeyyy
Tholukuthi, Hey Hey
Tholukuthi, Heeeyyy
Tholukuthi, Hey Hey
Tholukuthi, Heeeyyy
Tholukuthi, Hey Hey

[Verse 1]
Ko ko ko ngena
Ko ko ko ngena
Ko ko ko ngena
Ko ko ko ngena
Sanibonani YEBO
Sanibonani YEBO
Sanibonani YEBO
Sanibonani YEBO

Injani ibiya? (in english means: how is the beer)
Imnandi ibiya? (in english means: is the beer nice?)
Injani ibiya?
Imnandi ibiya?
Injani ibiya?
Imnandi ibiya?
Injani ibiya?
Imnandi ibiya?
Injani ibiya?
Imnandi ibiya?
HEEEY HEEEY HEEEY HEEEY HEEEY HEEEY HEEEY

Awu labo sihamba nabo (in english means: those we hang around with)
Asijoli nabo (in english means: we are not sleeping with them)
Awe labo sihamba nabo
Asijoli nabo
Abangani bethu (in english means: they are our friends)
Abangani bethu
HEEY HEEEY HEEY HEEEY
Tholukuthi mali
Awe labo sihamba nabo
Asijoli nabo
Awe labo sihamba nabo
Asijoli nabo
Abangani bethu
Abangani bethu
Tholukuthi mali

[Chorus]
Tholukuthi, Heeeyyy
Tholukuthi, Hey Hey
Tholukuthi, Heeeyyy
Tholukuthi, Hey Hey
Tholukuthi, Heeeyyy
Tholukuthi, Hey Hey
Tholukuthi, Heeeyyy
Tholukuthi, Hey Hey

[Verse 2]
Chomi nayi indoda (in english means: friend here is a man)
Nayi indoda
Chomi nayi indoda
Nayi indoda

Nangu makoti (in english means: here is the bride)
Uphi umakoti? (in english means: where is the bride?)
Nangu makoti
Uphi umakoti?
Nangu makoti
Uphi umakoti?
Nangu makoti
Uphi umakoti?

Chomi nayi indoda
Nayi indoda
Chomi nayi indoda
Nayi indoda

Tholukuthi maaahn
Tholukuthi umfazi wakho umfaz’ wethu (in english means: you find that your wife is our wife)
umfazi wakho umfaz’ wethu
umfazi wakho umfaz’ wethu
umfazi wakho umfaz’ wethu
umfazi wakho umfaz’ wethu

HEEY HEEEY HEEY HEEEY
Killer Kau

[Chorus]
Tholukuthi, Heeeyyy
Tholukuthi, Hey Hey
Tholukuthi, Heeeyyy
Tholukuthi, Hey Hey
Tholukuthi, Heeeyyy
Tholukuthi, Hey Hey
Tholukuthi, Heeeyyy
Tholukuthi, Hey Hey

Chomi nayi indoda
Nayi indoda
Chomi nayi indoda
Nayi indoda

Nangu makoti
Uphi umakoti?
Nangu makoti
Uphi umakoti?
Nangu makoti
Uphi umakoti?
Nangu makoti
Uphi umakoti?

Chomi nayi indoda
Nayi indoda
Chomi nayi indoda
Nayi indoda

Tholukuthi, u’shintsha ungagezanga
Tholukuthi, u’phum’ ungangitshelanga
Tholukuthi, ugeza ungena ‘nsipho
Tholukuthi, ugeza ungena ‘nsipho

Tholukuthi, Heeeyyy
Tholukuthi, Hey Hey
Tholukuthi, Heeeyyy
Tholukuthi, Hey Hey
Tholukuthi, Heeeyyy
Tholukuthi, Hey Hey
Tholukuthi, Heeeyyy
Tholukuthi, Hey Hey

 

Tags: , ,

0 Comments

Leave a Comment