Abathandwa Umhlatshelo Music Video and lyrics

Meaning of Abathandwa Umhlatshelo

Abathandwa’s song Umhlatshelo (Zulu) means: I love this Jesus because he is the sacrifice (umhlatshelo) for my life (impilo).

Abathandwa Umhlatshelo Music Video

Abathandwa Umhlatshelo lyrics

He mina ngiya mthanda lo Jeso
Ngoba Umhlatshelo 

Leave a comment

error: Content is protected !!