Akanamali by Sun El-Musician feat Samthing Sowetosong lyrics

(Ngiyamthanda) : english meaning – i love her
Nom’ etheni. Nom’ enjani : english meaning – no matter what she says, no matter how she is
Ngithanda yen’ okwangempel’ oh : english meaning – i love her for sure
(Ngiyam’thanda) : english meaning – i love her
Uhlala nami emihleni njalo njalo. Uyafana : english meaning – she is always with me every time
(Ngiyam’thanda)
Aw, uyabona mpintshi yami : english meaning – look here my friend
Angidlali mpintshi yami : english meaning – im not playing my friend
Ngiyamthatha ngoDecember : english meaning – im taking her in December
(Ngiyamthanda)
So mamela skeem sam : english meaning – so listen my friends
Themba mina awuth’ yam, ngizomthanda : english meaning – believe me my friend i will love her
Uzomthanda wena kodwa uzozisola : english meaning – indeed you will love her but you will regret
Ngathi uyabakohlwa abangani bakhe : english meaning – it seems as if you are forgetting how her friends are
Uzomthanda wena kodwa uzozisola: english meaning – indeed you will love her but you will regret
Ngathi uyabakohlwa bathandi imali :english meaning – it seems as if you are forgetting that they love money
[Chorus]
Akanamali kodwa uthanda yonke, yonke into engiyiyo : english meaning – he doesnt have money, but she loves everything i’am
Akanamali kodwa uthanda yonke, yonke into engiyiyo
Akanamali kodwa uthanda yonke, yonke into engiyiyo
Akanamali kodwa uthanda yonke, yonke into engiyiyo
Akanamali
Akanamali
Akanamali
(Ngiyam’ Ngiyam’thanda)
Nom’ etheni. Nom’ enjani
Ngithanda yen’ okwangempel’ oh
(Ngiyam’thanda)
Uhlala nami emihleni njalo njalo. Uyafana
(Ngiyam’thanda)
Aw, uyabona mpintshi yami
Angidlali mpintshi yami
Ngiyamthatha ngoDecember
(Ngiyamthanda)
So mamela skeem sam
Themba mina awuth’ yam, ngizomthanda
Uzomthanda wena kodwa uzozisola
Ngathi uyabakohlwa abangani bakhe
Uzomthanda wena kodwa uzozisola
Ngathi uyabakohlwa bathandi imali
[Chorus]
Akanamali kodwa uthanda yonke, yonke into engiyiyo
Akanamali kodwa uthanda yonke, yonke into engiyiyo
Akanamali kodwa uthanda yonke, yonke into engiyiyo
Akanamali kodwa uthanda yonke, yonke into engiyiyo
Akanamali
Akanamali
Akanamali

Akanamali by Sun El-Musician feat Samthing Soweto Video

Africa to the World 2018 Album Tracklist (Songs) by Sun-El Musician

TITLE TIME
5:00
5:22
4:25
3:17
5:21
6:05
5:46
5:45
5:48
5:51
5:55
3:50
4:28

 
 


Leave a comment