Inhiliziyo yami ubhlungu ah mani wena
Wonke amantombazane ayangifuna
Inhliziyo yami ubhlungu amani wena
Wonke amantombazane ayangithanda
Sofa S’Zwileee amani wena,
Sofa S’zwilee Sofa S’zwilee
Sofa Szwileeee amani wena
Sofa S’zwile Sofa Zwileee Sofa

Ah yeyi ah yeyi wena
Ah yeyi ah yeyi wena
Ah yeyi ah yeyi wena
Ah yeyi ah yeyi wena

Njengoba ubona Iskhati Sakhona
Angisenaso iskhati sok’jola
Ngoba bangithandi imali mey’khona
Mangibaziba Bathi ngiya choma
Yey bafethu yazi angikholwa
Ukuthi abantu vele bason
Ujole ujole uyaz’sola

Thande ok’ngekho uLoose o’khona x 2

Ah yeyi ah yeyi wena
Ah yeyi ah yeyi wena
Ah yeyi ah yeyi wena
Ah yeyi ah yeyi wena

Njengoba ubona Iskhati Sakhona
Angisenaso iskhati sok’jola
Ngoba bangithandi imali mey’khona
Mangibaziba Bathi ngiya choma
Yey bafethu yazi angikholwa
Ukuthi abantu vele bason
Ujole ujole uyaz’sola

Thande ok’ngekho uLoose o’khona x 2

Ah yeyi ah yeyi wena
Ah yeyi ah yeyi wena
Ah yeyi ah yeyi wena
Ah yeyi ah yeyi wena
Ah yeyi ah yeyi wena
Ah yeyi ah yeyi wena
Ah yeyi ah yeyi wena
Ah yeyi ah yeyi wena

Leave a comment