Ami Faku Ubuhle bakho (Your Goodness) Song Lyrics and Music Video

Ubuhle bakho Song Meaning

Ami Faku’s ubuhle bakho song means: ” Your goodness (which is golden) brightens all places you are at.

Watch: Ami Faku Ubuhle bakho Music Video

Ami Faku Ubuhle bakho (Your Goodness) Song Lyrics

Uyabona ndinovuyo
Xa ndibona ubuso bakho
Ndibulel’ umdali
Ngondipha wena
Ndize ngobuhle
Nangozithoba
Ndithembe ndiyacela
Andisoze ndikumosheUbuhle bakho bobeGolide
Kukhanya konke
Xa ukhona
Ubuhle bakho bobeGolide
Kukhanya mehlo
Xa ukhonaNdike ndicinge uba uzondishiya
Uphinde kwawena undithande
Ndizwe ndisithi
Ulubambo lwami
Ndohlala ndifuna wenaUbuhle bakho bobeGolide
Kukhanya konke
Xa ukhona
Ubuhle bakho bobeGolide
Kukhanya mehlo
Xa ukhonaUbuhle bakho bobeGolide
Kukhanya konke
Xa ukhona
Ubuhle bakho bobeGolide
Kukhanya mehlo
Xa ukhonaAndiphinde ndijike baby
Ndokuthanda kuyopheli mini
Andiphinde ndijike baby
Ndokuthanda Kuyopheli mini

Do you want to study Music and build a great career?

Check music courses offered by My Courses and apply:

Music Business Diploma

Music Composition and Production

Degree in Music at Wits

More music courses to apply for

(Visited 182 times, 1 visits today)

Leave a comment

error: Content is protected !!