Anatii – THIXO ONOFEFE – lyrics song meaning

anatii-thixo-onofefe-lyrics-song.jpg

Anatii – THIXO ONOFEFE – lyrics song meaning

Ey Thixo Onofefe
Zikona izinto bendizenza
Khona isiko ebe kumele ndilenze
Umthandazo uzo sebenza
Abantu base lalin
Bafuna ndisele iyeza(yho!)
Umthandazo uzo sebenza
Abantu base lalin
Bafuna ndigide, ndixhentse
Umthandazo uzo sebenza
Hayi (X4) ( hayi ni pambene)
Funani X7 (whoo)
Verse1
mholwen kunjani
Funa bani? ,ufuna mna?
Uzond’thini?
Hayi lona
rhaa!, unez’manga
Hayi wena Su bora
Ubolile man like umbona
getting demons with the vapours
they just Cought up in the matrix
k’teni namaqhinga
I get the blessings from my queen
Iti camagwin’
Ey Thixo Onofefe
Zikona izinto bendizenza
Khona isiko ebe kumele ndilenze
Umthandazo uzo sebenza
Abantu base lalin
Bafuna ndisele iyeza(yho!)
Umthandazo uzo sebenza
Abantu base lalin
Bafuna ndigide, ndixhentse
Umthandazo uzo sebenza
Hayi (X4) ( hayi ni pambene)
Funani X7 (whoo)

Share this post

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    scroll to top