Asante sana, in Swahili means “Thanks a lot” song Lyrics and Music Video by Jah Prayzah

Asante Music Video by Jah Prayzah

Lyrics For Asante By Jah Prayzah

Hamupore mukarwadziwa hurombo shuwa

Datya kurinakurira warisimudzira wariyambutsa

Sandinyore kusimudza machinda woyee

Mauya muri dzama dzama

Mototangaudzama inga zuva ravira

Asante asante asante asante asante honde

Vamwe vanongondikandira mabhanan`ana na hokoyo

Asante asante asante asante asante honde

Zvose ndinchanozvitaura kuna Messiah hokoyo

Vanoda kuti ndigare ndiri razaro kukokota

Pandinozoti ndirove ngoma uchanzwa vachipopota

Vanondishuvira misodzi asi ndiri nyeredzi

Ndopenya semwedzi muchena

Vane ziso rerukodzi ziso remharadzi

Asi ndinopenya semwedzi muchena

Moyo yavo ngaichene kuti ngwee

Ngaichene kuti ngwee

Mukaka haurungwe

Asante asante asante asante asante honde

Vamwe vanongondikandira mabhanan`ana na hokoyo

Asante asante asante asante asante honde

Zvose ndinchanozvitaura kuna Messiah hokoyo

Ndaramba ndichidhabhura

Ziso rangu ndisati ndavhura

Kusvikira ndaita ngura

Kusvikira ndapinda muguva

Pandimire inini ndopaziva

Kundibata chete unenge wajuma

Handidzokere kufuma guma

Budiriro ndoyandinoshuva

Handidzokere kufuma guma

Budiriro ndoyandinoshuva

Hamupore mukarwadziwa hurombo shuwa

Datya kurinakurira warisimudzira wariyambutsa

Sandinyore kusimudza machinda woyee

Mauya muri dzama dzama

Mototangaudzama inga zuva ravira

Asante asante asante asante asante honde

Vamwe vanongondikandira mabhanan`ana na hokoyo

Asante asante asante asante asante honde

Zvose ndinchanozvitaura kuna Messiah hokoyo

Iri ndobhanan`ana

Bango rinodzima nyama

Hokoyo negandanga

Rinosiya marangwanda

Zvakuseri munyengeri

Ukasapoterera haundione

Zvakuseri munyengeri

Wototenderera haundione

Ingoma Lyrics

African Song Lyrics Search Platform (Ingoma Lyrics): Are you a fan of African music? Well, the African Continent has great music artists that deserve a world stage to showcase their musical talents.

There is an African music platform which promotes African music artists through listing their songs, music videos as well as the lyrics to their songs. The platform is called Ingoma Lyrics. “Ingoma” in Zulu language means “Music”.

View all posts

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *