iphupha-labantu

Uzozibonela song Lyrics by Nathi

Uzozibonela song Lyrics by Nathi Listen to the album Iphupha Labantu Tracklist TITLE TIME 1 Ndim Lo 6:23 2 Ilitye Ledayimane 4:04 3 Qeqe 5:29 4 Ingomso 6:18 5 Impilo 3:58 6 Uyinto Yonke 3:29 7 Uzozibonela 5:21 8 Uzenzile 4:43 9 Indlela 5:31 10 Ukuthanda Kwakho 5:56

READ MORE
iphupha-labantu

Uyinto Yonke song Lyrics by Nathi

Uyinto Yonke song Lyrics by Nathi Listen to the album Iphupha Labantu Tracklist TITLE TIME 1 Ndim Lo 6:23 2 Ilitye Ledayimane 4:04 3 Qeqe 5:29 4 Ingomso 6:18 5 Impilo 3:58 6 Uyinto Yonke 3:29 7 Uzozibonela 5:21 8 Uzenzile 4:43 9 Indlela 5:31 10 Ukuthanda Kwakho 5:56

READ MORE
iphupha-labantu

Impilo song Lyrics by Nathi

Impilo song Lyrics by Nathi Listen to the album Iphupha Labantu Tracklist TITLE TIME 1 Ndim Lo 6:23 2 Ilitye Ledayimane 4:04 3 Qeqe 5:29 4 Ingomso 6:18 5 Impilo 3:58 6 Uyinto Yonke 3:29 7 Uzozibonela 5:21 8 Uzenzile 4:43 9 Indlela 5:31 10 Ukuthanda Kwakho 5:56

READ MORE
iphupha-labantu

Ingomso song Lyrics by Nathi

Ingomso song Lyrics by Nathi Listen to the album Iphupha Labantu Tracklist TITLE TIME 1 Ndim Lo 6:23 2 Ilitye Ledayimane 4:04 3 Qeqe 5:29 4 Ingomso 6:18 5 Impilo 3:58 6 Uyinto Yonke 3:29 7 Uzozibonela 5:21 8 Uzenzile 4:43 9 Indlela 5:31 10 Ukuthanda Kwakho 5:56

READ MORE
iphupha-labantu

Qeqe song Lyrics by Nathi

Qeqe song Lyrics by Nathi Hay hay hay hay hay hay Hay hay hay hay hay hay Hay hay hay hay hay hay Hay hay hay ukuthand’ umuntu ngendlela othandwa ngayo ndim ndiba njengomntu ophambene luthando ingqondo kuba ngathi ayikho kum xa ndindikufakile entliziyweni yam ukuhtand’ umuntu ngendlela othandwa…

READ MORE

Ilitye Ledayimane song Lyrics by Nathi

Ilitye Ledayimane song Lyrics by Nathi Listen to the album Iphupha Labantu Tracklist TITLE TIME 1 Ndim Lo 6:23 2 Ilitye Ledayimane 4:04 3 Qeqe 5:29 4 Ingomso 6:18 5 Impilo 3:58 6 Uyinto Yonke 3:29 7 Uzozibonela 5:21 8 Uzenzile 4:43 9 Indlela 5:31 10 Ukuthanda Kwakho 5:56

READ MORE
iphupha-labantu

Ndim Lo song Lyrics by Nathi

Ndim Lo song Lyrics by Nathi ndize kuwe ndi zozi thoba ngazo zonke izindwe ndi nge nda ziyenza Listen to the album Iphupha Labantu Tracklist TITLE TIME 1 Ndim Lo 6:23 2 Ilitye Ledayimane 4:04 3 Qeqe 5:29 4 Ingomso 6:18 5 Impilo 3:58 6 Uyinto Yonke 3:29 7…

READ MORE