DJ Maphorisa Probleme lyrics- ft- Sho Madjozi

dj-maphorisa-probleme-lyrics-ft.jpg

DJ Maphorisa  Probleme – ft- Sho Madjozi

Eish!
Ta vuya… Madjozi!
Seni ku nghena Madjozi yaa!
Maphorisa mi nge n’wu koti yaa!
Seni ku sweka Madjozi, i sweka yini?
I sweka vhorosi! Yaa!
Madjozi i sweka vhorosi [Madjozi i sweka vhorosi] (x2)
Sho!
Vitana Xongi, na Thami na Lobi
Movha loko wu fika ha khandiya mos!
Vitana Ntwaki, na Khani, na Musa
Mi lwelela yini hiku ka nandiha mos…
Probleme mi la ku ni lwela!
Mina ni la ku ti nwela!
Eish xihambani mina ni nge fambi phati yi nga se ze yi hela!
Loko yo suka na mina na suka! [na mina na suka] [N’ta famba na mani?] Ni ta famba na Nsuku! [N’ta famba na Nsuku]
Probleme mi la ku ni lwela!
Mina ni la ku ti nwela!
Eish xihambani mina ni nge fambi phati yi nga se ze yi hela!
Eish xihambani mina ni nge fambi phati yi nga se ze yi hela! [Iyaa!] x2
Hekele-hekele, hekele-he!
Nghena xikarhi ka sekele he!
Nghena, i phati, loko i borha i ngati!
Loko wo ta na Nuna ni ta ku tekela he!
Madjozi i lava na mendlele he!
Follow me here is my hendlele he!
Tinamba hi leti, na mepe hi leyi!
Mi ta hi fonela loko mi fika ndleleni!
Probleme mi la ku ni lwela!
Mina ni la ku ti nwela!
Eish xihambani mina ni nge fambi phati yi nga se ze yi hela!
[x2]
Eish xihambani mina ni nge fambi phati yi nga se ze yi hela! [Iyaa!] x2
A ni ku ni sasa n’wina, se Madjozi a nga ha ngeti!
A mi ku mi pota mina, se mi ta nghena timhakeni!
Se Madjozi a nga ha tleli!
A mi ku mi ta pota mina, ivi Madjozi dyi nga tirheki!
A hi dyi tshikeni!
[Dyi Madjozi a dyi bvinyeki]
[Iyaa! Dyi Madjozi a dyi bvinyeki]
[Dyi Madjozi a dyi tshinyeki]
Probleme mi la ku ni lwela!
Mina ni la ku ti nwela!
Eish xihambani mina ni nge fambi phati yi nga se ze yi hela!
[x2]
Loko yo suka na mina na suka! [na mina na suka] [N’ta famba na mani?] Ni ta famba na Nsuku! [N’ta famba na Nsuku]
Probleme mi la ku ni lwela!
Mina ni la ku ti nwela!
Eish xihambani mina ni nge fambi phati yi nga se ze yi hela!
Eish xihambani mina ni nge fambi phati yi nga se ze yi hela! [Iyaa!] x2
 
Source:https://www.vivmag.co.za

Share this post

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    scroll to top