Donald – Ngiyazfela ft. Mlindo The Vocalist. Vocalist Donald has finally release his much anticipated duet with Mlido The Vocalist titled Ngiyazfela.

Donald – Ngiyazfela ft. Mlindo The Vocalist: Lyrics

Wathi kimi uyabuya, ngakulinda

Kwenze njani Wathi kimi useduze ngakumela

Kwenze njani Wathi kimi uyabuya, ngakulinda

Kwenze njani Wathi kimi useduze ngakumela

Kwenze njani Ngiyazifela

Ngiyazithandela Ngiyazifela

Mina ngiyazithandela Ngiyazifela

Ngiyazithandela Ngiyazifela

Ngiyazithandela Sengifuna uthando lwangempela

Umuntu ozoqhamuka athi, Me I’m in Ngicela ungimamele my baby

Mangikhuluma kumele kucace mina angisona islima

Uthe uzobuya my baby

Uzobuya my baby

Mangibheka left and right and center, kuyafana ngiyacava ang’boni kuyafana

Aw’sekho Aw’sekho Akekho onje ngawe

Wena ungithath’ ungibeke le

Uphinde ungisuse ungibeke le

Wena ungithath’ ungibeke Ungibeke Ungibeke

Wathi kimi uyabuya, ngakulinda

Kwenze njani Wathi kimi useduze ngakumela

Kwenze njani

Ngiyazifela

Ngiyazithandela

Ngiyazifela

Mina ngiyazithandela

Ngiyazifela Ngiyazithandela

Ngiyazifela Ngiyazithandela

Wangitgatha wandibeka endaweni

Wangiphoxa wangiphul’ intliziyo

Wena Impilo yam S’nqanda mathe sam kwenze njani

Wathi kimi uyabuya, ngakulinda

Kwenze njani Wathi kimi useduze ngakumela

Kwenze njani Ngiyazifela Ngiyazithandela Ngiyazifela

Mina ngiyazithandela

Ngiyazifela

Ngiyazithandela

Ngiyazifela

Ngiyazithandela

Buy Donald – Ngiyazfela ft. Mlindo The Vocalist

Buy song

Leave a comment