Dr Tumi Wafika song Lyrics and english meaning
Wafika kimi
Ngathol’ uk’uphil’ okunguna phakade
Wangiphefumlela
Ngathol’ Uk’phil’ emthonjeni wakho
Meaning of the song
The song means God arrived to me and i got everlasting life.
 

Related Post