Dumelang keya Tsamaya Lyrics Translation Lebo Sekgobela

Listen to Dumelang keya Tsamaya by Lebo Sekgobela

Dumelang keya Tsamaya Lyrics Translation

Ke utlwa bohloko, ke sela meokho (English Translation: I feel pain, im in tears),
Ha ke ntse ke le hopola (English Translation: when i remember).

Ruri le nkhapile pelo, (English Translation: that my heart has been disturbed)
Lefatshe le letle lela
Ke utlwa bohloko, ke seka meokho,
Ha ke ntse ke le hopola
Ruri le nkhapile pelo, lefatshe le letle lela
Ke utlwa bohloko, ke seka meokho,
Ha ke ntse ke le hopola
Dumelang, ke ya tsamaya,
Ke ya lefatsheng lela.
Jesu wa mpitsa, ontokisetsa sebaka sa ho dula. (English Translation: Jesus is calling me, He prepared the place for me)
(Jeso) Jeso wa mpitsa, ontokisetsa sebaka sa ho dula.
(Jeso) Jeso wa mpitsa, ontokisetsa sebaka sa ho dula.
Jeso wa mpitsa, ontokisetsa sebaka sa ho dula.

(Visited 101 times, 7 visits today)

Leave a comment

error: Content is protected !!