Imali Song Lyrics by Ami Faku ft Blaq Diamond

Song Meaning

Andi nayo imali is a Xhosa song sang by Ami Faku from her 2019 album Imali. The song means “i dont have money” (andi nayo imali), i’m suffering (ndi hluphekile). I prayed (ndi thandazile), when will everything be fine (ku zolunga nini).

Listen to the song: Imali Song by Ami Faku ft Blaq Diamond

Imali Song Lyrics by Ami Faku ft Blaq Diamond

Andinayo imali

Ndihluphekile

Ndithandazile kuzo lunga nini

Nanko ememeza amashwa emuva

Bunjani ubomi kwabanye benu

Ewe ndifile engqondweni

Yinkathazo azipheli endleleni yami

Yooh Yooh Yooh

Yooh Yooh

Mama weeh

Woah ilanga liyoba linye

Inyembezi zami ziyophenduka imvula

Ithukuthuku zami zibe izibusiso

Izinto zibe lula

Sekuphele iminyaka amathuba

empumelelo engiphutha

Ngikhala kuwe mdali wami

Nawe Thonga lami

Please Phendula

Ikati lilele eziko

Nginje ngenyoni engenampiko

Impilo yami yonke ngisebenzela

ukufeza azika Mama izifiso

Indlela zami zigcwele amashwa amabhadi

Aw ngisho nosizi sekuwu mngani wami

Kwakhala nyonini dlozi lami

Ngoba ngithe ngisabathe  akuhlangani

Ewe ndifile engqondweni

Yinkathazo azipheli endleleni yami

Yooh Yooh Yooh

Yooh Yooh

Mama weeh

Ogogo

Bayakhala oGogo

OGogo Bakhala yonke impelasonto

UmamamiWoah ngisho umamami

Angsamazi usehlala emtholampilo

Hhaw webafana liguqubele izulu

Hhaw webafana indlu emnyama ivelelwe

Hhaw webafana liguqubele izulu

Hhaw webafana indlu emnyama ivelelwe

Ewe ndifile engqondweni

Yinkathazo azipheli endleleni yami

Yooh Yooh Yooh

Yooh Yooh

Mama weeh

Andinayo imali

Ndihluphekile

Ndithandazile kuzo lunga nini

Nanko ememeza amashwa emuva

Bunjani ubomi kwabanye benu

Ewe ndifile engqondweni

Yinkathazo azipheli endleleni yami

Yooh Yooh Yooh

Yooh Yooh

Mama weeh

Leave a comment