Into Ingawe Sun el Musician Lyrics

Video

Lyrics

[Verse 1]
Ndandisemnyameni
Ndingaboni nalomnyango
Kwabalek’ iinsuku
Ndikhangela indlela yophuma

[Pre-Chorus]
Kwenzek’ ismanga amaphupho afezeka
Kwavela kwalunga yonk’ into
Ndancedwa yinkolo nentsebenzo
Noguqa ngedolo kuBawo

[Chorus]
Hhayi into ingawe yabona bayaphanda
Abalal’ intsebenzo ikhona nentlonipho
Into ingawe yabona bayaphanda
Abalal’ intsebenzo ikhona nentlonipho
Into ingawe yabona bayaphanda
Abalal’ intsebenzo ikhona nentlonipho
Into ingawe yabona bayaphanda
Abalal’ intsebenzo ikhona nentlonipho

[Post-Chorus]
Into ingawe, ndiwelela ilizwe lenkuthazo
Isthembiso kungaphel’ amandla
Ndiwelela ilizwe lenkuthazo
Isthembiso kungaphel’ amandla

[Verse 2]
Iminqweno yethu ivakele
Intando anayo ingango lwandle
Ingomso lethu liyathembisa
Kumele sikwazi ukubekezel

[Pre-Chorus]

Kwenzek’ ismanga amaphupho afezeka
Kwavela kwalunga yonk’ into
Ndancedwa yinkolo nentsebenzo
Noguqa ngedolo kuBawo

[Chorus]
Hhayi into ingawe yabona bayaphanda
Abalal’ intsebenzo ikhona nentlonipho
Into ingawe yabona bayaphanda
Abalal’ intsebenzo ikhona nentlonipho
Into ingawe yabona bayaphanda
Abalal’ intsebenzo ikhona nentlonipho
Into ingawe yabona bayaphanda
Abalal’ intsebenzo ikhona nentlonipho

[Post-Chorus]
Ndiwelela ilizwe lenkuthazo
Isthembiso kungaphel’ amandla
Ndiwelela ilizwe lenkuthazo
Isthembiso kungaphel’ amandla

[Outro]
Ndiwelela ilizwe lenkuthazo
Isthembiso ukuvuka kungaphel’ amadla

Leave a comment