Joyous Celebration 22 Umoya Kulendawo – Lyrics (english translation)| Video

Joyous Celebration 22 Umoya Kulendawo Video Joyous Celebration 22 Umoya Kulendawo – Lyrics U-kungenakwam’ ngeke kufane nok’phuma kwami, (My coming in won’t be the same as NY going out) Ngoba uMoya kaJehovah ukulendawo .(For the Spirit of the Lord is in this place) Kunjani webangcwele, laph’ omunye efakaza? (Oh brethren, how is it when another testifies?) … Continue reading Joyous Celebration 22 Umoya Kulendawo – Lyrics (english translation)| Video