Jumbo Baba Singenise Ezulwini Lakho , Lyrics

Baba singenise, singenise
Ezulwini lakho
Baba singenise, singenise
Ezulwini lakho
Mawusilungise thina bantu bakho
Sakubhubha singenise Ezulwini lakho
Mawusilungise thina bantu bakho sakubhubha singenise ezulwini lakho
Baba singenise, singenise
Ezulwini lakho
Baba singenise, singenise
Ezulwini lakho
Thixo singenise, singenise
Ezulwini lakho

Jumbo Baba Singenise Ezulwini Lakho Video

Related Post