Kelaolwa kemoya
ketsamayiswa kemoya
hakeiketse
hakehlanye
Kelaolwa kemoya
Kelaolwa kemoya
ketsamayiswa kemoya
hakeiketse
hakehlanye
Kelaolwa kemoya

moya Nnete
kemoya matla
wantayela
wangfodisa
kemoya jeso
Kelaolwa kemoya
ketsamayiswa kemoya
hakeiketse
hakehlanye
Kelaolwa kemoya

moya Nnete
kemoya matla
wantayela
wangfodisa
kemoya jeso

Kelaolwa kemoya Lyric translated to english

Kelaolwa kemoya – i’m controlled by the Holy Spirit
ketsamayiswa kemoya – i’m led by the Holy Spirit
hakeiketse – i dont do it myself
hakehlanye – i’m not crazy
Kelaolwa kemoya – i’m controlled by the Holy Spirit
Kelaolwa kemoya – i’m controlled by the Holy Spirit
ketsamayiswa kemoya – i’m led by the Holy Spirit
hakeiketse – i dont do it myself
hakehlanye – i’m not crazy
Kelaolwa kemoya – i’m controlled by the Holy Spirit

moya Nnete – true Spirit
kemoya matla – its a powerful Spirit
wantayela – It leads me
wangfodisa -It heals me
kemoya jeso – is the Spirit of Jesus

Leave a comment

error: Content is protected !!