Kure Kure Lyrics by Jah Prayzah and Ammara Brown

Verse 1 – Ammara Brown
I’ve got a need for you, baby
I know what you want from me, baby
but what can I give to you, baby?
I know I’ve been distant lately
And it’s this distance, baby
True to this instant, baby
Hook
How long should I hold my fears?
How long can I hold my tears?
How long should I count for years?
So far, baby, yet so near,
So far, baby, yet so dear,
So far but I need you here!
Uh uh!
Hmmm,
Hmmm,
Hmmm,
Kure kure kure
Verse 2 – Jah Prayzah
Moyo wangu waimbovimba
Ndichakuona wadzoka kumba
Hana yangu ikagashira
Kwauri kure,
Kure, kure
Rudo rwakaenda mhiri nemhiri
Zvangova zviroto hatichaonana
Rudo rwakaenda kure nekure
Yangova mifungo hatichaonana
Rudo rwakaenda mhiri nemhiri
Zvangova zviroto hatichaonana
Rudo rwakaenda kure nekure
Yangova mifungo hatichaonana
Hmmm,
Hmmm,
Hmmm,
Kure kure kure
Verse 3 – Jah Prayzah
Asi dai uripo,
Tingadai tavaka musha
Tingadai tafamba nendima
Varume, indangariro, dzinondidariso
Ndingadai ndabira mhiriyo
Terera, dali
Dai ndine mazimari,
Ndaitumira ndege, mhiriyo
Terera, dali
Dai ndine mazimari,
Zvmwe waindiona ndiriyo
Kure, kure, kure
So far, baby, yet so near,
So far, baby, yet so dear,
So far but I need you here!

Ingoma Lyrics

African Song Lyrics Search Platform (Ingoma Lyrics): Are you a fan of African music? Well, the African Continent has great music artists that deserve a world stage to showcase their musical talents.

There is an African music platform which promotes African music artists through listing their songs, music videos as well as the lyrics to their songs. The platform is called Ingoma Lyrics. “Ingoma” in Zulu language means “Music”.

View all posts

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *