Kure Kure Lyrics by Jah Prayzah and Ammara Brown

Kure Kure Lyrics by Jah Prayzah and Ammara Brown

Verse 1 – Ammara Brown
I’ve got a need for you, baby
I know what you want from me, baby
but what can I give to you, baby?

I know I’ve been distant lately
And it’s this distance, baby
True to this instant, baby

Hook
How long should I hold my fears?
How long can I hold my tears?
How long should I count for years?

So far, baby, yet so near,
So far, baby, yet so dear,
So far but I need you here!
Uh uh!

Hmmm,
Hmmm,
Hmmm,
Kure kure kure

Verse 2 – Jah Prayzah
Moyo wangu waimbovimba
Ndichakuona wadzoka kumba
Hana yangu ikagashira
Kwauri kure,
Kure, kure

Rudo rwakaenda mhiri nemhiri
Zvangova zviroto hatichaonana

Rudo rwakaenda kure nekure
Yangova mifungo hatichaonana

Rudo rwakaenda mhiri nemhiri
Zvangova zviroto hatichaonana

Rudo rwakaenda kure nekure
Yangova mifungo hatichaonana

Hmmm,
Hmmm,
Hmmm,
Kure kure kure

Verse 3 – Jah Prayzah
Asi dai uripo,
Tingadai tavaka musha
Tingadai tafamba nendima

Varume, indangariro, dzinondidariso
Ndingadai ndabira mhiriyo

Terera, dali
Dai ndine mazimari,
Ndaitumira ndege, mhiriyo

Terera, dali
Dai ndine mazimari,
Zvmwe waindiona ndiriyo
Kure, kure, kure

So far, baby, yet so near,
So far, baby, yet so dear,
So far but I need you here!

(Visited 18 times, 1 visits today)

You might be interested in