ContemporaryGospel Music

Kurengerera in advance – English translated

0
Kurengerera in advance –  joyous celebration kuregerera in advance lyrics
I don’t want to die from High Blood Pressure
Fail to enter heaven
Due to unforgiving
And my spirit goes to hell
I refuse that, so I forgive you
The Lord forgave me
So I forgive you as well
I forgive you in advance
As for you my darling
I know you’ll do me wrong
So I forgive you
I forgive you in advance
You are on Whatsapp
Flirting with other men
Though my heart is broken
I will still forgive you
Baby, I will forgive you
The Lord forgave me
So I forgive you
I forgive you in advance
Mommy, I forgive you
I heard you once threw me away in a dumpster
I love you mommy
The Lord forgave me
So I forgive you
Daddy, we have never met
But I love you and I forgive you
I heard you denied the pregnancy but the Lord forgave me
So I forgive you
I forgive you in advance
As for you my congregates
I know you will talk behind my back
I know you will gossip saying
Pastor is stealing church money
Pastor is nolonger powerful
Pastor doesn’t have the Word anymore
His wife can’t dress properly
But I forgive you, church
The Lord forgave me
So I forgive you in advance
I don’t want to die from High Blood Pressure
Fail to enter heaven
Due to unforgiving
And my spirit goes to hell
I refuse that,
Oh Lord, oh Lord
Teach the heart to forgive
May the heart learn to forgive
When I sinned, Lord
You gave me a second chance
You gave me a third chance
I lied and you gave me a forth chance
I sinned again, you gave me a fifth chance
And you said a thousand, million, billion, trillion, zillion chances!
He will forgive you
He will forgive you in advance

In Shona/ Original song

Handidi ini kufa ne Bp
Ndigotadza kupinda denga
Nekuda kwekusaregerera
Mweya wangu wonanga Gehenna
Kwete, ndinokuregerera
Ishe vakandiregerera wo
Saka ndato kuregerera
Kuregerera in advance (x2)
Zvauri iwe mudiwa wangu
Ndinozviziva uchanditadzira
Saka ndatokuregerera
Kuregerera in advance
Ndiwe zvako uripa whatsapp
Uchingo flirter nevamwe
Moyo wangu urikurwadza
Asi ndinokuregerera
Babie ndinokuregera
Ishe vakandiregerera
Saka ndatokuregerera
Kuregerera in advance (x2)
Mummy, mummy, ndinokuregerera
Ndakanzinzva makambondirasa, kundirasira mu bhini
Ini ndikudai mummy ishe vakandiregerera wo
Saka ndinokuregererai
daddy daddy
Daddy daddy hatisati tambosangana ka
Asi ndinokudai daddy, uye ndinokuregererai
Ndakanzinzva makaramba numbu Ishe vakandiregerera wo
Saka ndinokuregererai
Kuregerera in advance (x2)
Zvamuri imi vana vesangano
Ndinozviziva muchanditaura
Ndino zviziva muchandinyeya
He mufundisi varikuba Mari
Mufundisi havasisina power
Mufundisi havasisina Shoko
Mukadzi wavo hagoni kupfeka
Asi ndinokuregerera
Church ndinokuregerera
Ishe vakandiregerera
Saka ndinokuregerera
Kuregerera in advance
Nhai Mwari we (x2)
Dzidzisai Moyo kuregerera
Moyo ngaudzidze kuregerera
Pandakakutadzirai Mwari
Makandipa 2nd chance
Mukandipa 3rd chance
Ndikanyepa mukati 4th chance
Ndokutadza zve mukati 5th chance
Mukati thousand, million, billion, trillion, zillion chances!

Ingoma Lyrics
African Song Lyrics Search Platform (Ingoma Lyrics): Are you a fan of African music? Well, the African Continent has great music artists that deserve a world stage to showcase their musical talents. There is an African music platform which promotes African music artists through listing their songs, music videos as well as the lyrics to their songs. The platform is called Ingoma Lyrics. “Ingoma” in Zulu language means “Music”.

Joyous Celebration 22 – Modimo Ke Lerato (God Is Love) – Psalmist Sefako- Lyrics,

Previous article

Suited by Shekhinah – Lyrics | Video

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

More in Contemporary