Lebo Sekgobela ntate lerato la hao lyrics

Lebo Sekgobela ntate lerato la hao lyrics
Ntate, lerato la hao le lekaakang!
Le ntšithabetsa kutlo, ke le ntlhollang;
Le ntletse pelo, le khaphatsehile,
Leme la ka le mpa le rarehile.
Ke mang ea ka bolelang…
Lerato le hlollang,
Rato la Molimo
Le bolokang?
Ha ke eme ka ho tsota maoatle,
Maliba—liba a teng a bilohang,
Rare, lerato la hao le hosele,
Boliba boo hase bo ka lekanngoang.
Ke mang ea ka bolelang…
Ke lelala ke boha leholimo,
Ho phatlalla, ho phahama ha löna;
Se mpang se ntimeletsa mehopolo
E nts‘le lerato la hao, Morena.
Ke mang ea ka bolelang
 

Share this post

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    scroll to top