Maduvha Tshedza tshanga (live) [feat. tsepo tshola] – Lyrics, Meaning

 
In Venda:Tshedza tshanga (in English – My Light)
ndiiwe mutshidzi wanga (in English – You are my saviour)
Thi nga thogi tshithu (in English – I wont lack nothing)
Nga uri u tshedza tshanga (in English – because you are my light)
 

 

Related Post