Musa Nomkitha lyrics

musa-nomkitha-lyrics.jpg

Musa Nomkitha lyrics
Ndibethwa luvalo xa ndibona wena
Andisakwazi nokuzibamba
Ndincuma kahulu xa ndibona wena
Andali ndiyoyika ukuthetha nawe
Kodwa Nomkhitha khawundnik’ ithuba
Ndithethe nawe
[Chorus]
Ndyakcela mamela (x2)
Ngawe ndyazifela (x2)
Khawuleza sondela (x2)
Ndikthand’ okwempela (x2)
Nomkhithakazi (x2)
Buyandiphambanis’ ubuhle bakho
Intliiyo yam igcwel’ uthando lwakho
Iinkomo zikhona, baph’ abazali bakho
Ndizimisel’ ukba ngumyeni wakho
[Chorus]
 

Share this post

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    scroll to top