Nawa Neentaba Lyrics with English Translation by Joyous Celebration 22 – 2018 album

joyous-celebration-22.jpg

joyous-celebration-22

Nawa Neentaba Lyrics

(Nawa Neentaba Zonke nje zingihaqile,
Ihlathi nobumnyama zizama ukungigubungela,
Kodwa ngizophikelela,
Noba sekunyukela,
Ngoba Izwi Lakho Likhany’ Indlela Yam’)
Ndizokukhangela Nide Ndikufumane,
(Yehova) Yehov’ uyi-
(Uyinto YONKE KUM’) -nto YONKE KUM’,
(Ndizokhangela Wena Yesu) Ndizokukhangela
(Nide Ndikufumane Yesu Wami) Nide Ndikufumane,
(Yehova) Yehova uyi-
(Uyinto YONKE KUM’) -nto YONKE KUM’!
(Yes! Lord! Njengendluzela yomel’ amanz’ okuphila,
Kanjalo umoya wami ulangazelela Wena,
Yesu Nganelise ngawo – Yebo! Law’ amanzi,
Mandisele kuwo – Ndigcine ikunaphakade!
Ndizokukhangela Nide Ndikufumane,
(Yehova) Yehova uyi-
(Uyinto YONKE KUM’) -nto YONKE KUM’,
(Ndizokhangela Wena Yesu)
Ndizokukhangela
(Nide Ndikufumane Yesu Wami)
Nide Ndikufumane,
(Yehova) Yehova uyi-
(Uyinto YONKE KUM’) -nto YONKE KUM’!
(Ndingasuka Ndiyephi na Yesu?) Ndingasuka Ndiyephi,
(Uma Ndisuka Kuwe) Uma Ndingasuka Kuwe,
(Ngob’ Amazwi Okuphila Yesu) Ngob’ Amazwi Okuphila,
(Afumaneka Kuwe!) Afumaneka Kuwe!
(Yesu! Ndingahamba Ndiyephi Na?) Ndingasuka Ndiyephi,
(Ndizohamb’ Umhlaba wonke) Uma Ndisuka Kuwe,
(Yebo! Ndikhangelana Nawe –
Yebo! Ndikhangelana Nawe) Ngob’ Amazwi Okuphila,
(Ubuso Bakho) Afumaneka (Yeah! Lord!) Kuwe!
(Yeah! Jesu Ndingasuka Ndiyephi?)
Ndingasuka Ndiyephi (Yebo! Jesu)
(Ndingasuka Ndiyephi Na?)
Uma Ndisuka Kuwe,
(Yebo! Yebo! Yebo! Yebo!
Amazwi Okuphila Kwami Jesu)
Ngob’ Amazwi Okuphila,
Afumaneka Kuwe!
(Umhlaba Wonke Ndizohamba Yesu)
Ndingasuka (Ndizohamba Yesu) Ndiyephi,
(Ndikhangelana Nawe) Uma
Ndisuka (Yeah! Eh Eh! Yeah! Eh! Eh!) Kuwe,
(Ngob’ Amazwi) Ngob’
Amazwi (Okuphila Kwami) Okuphila,
(Okuphila Kwami) Afumaneka Kuwe!
(Ngiyaphila Kuwe – Ndiyahamba Kuwe,
Ndiyaphila Yesu – Nd’ Yabulel’ Uthando Lwakho,
Namandla NoBukhosi – Ngob’ Amazwi Okuphila Kwami,
Afumaneka Kuwe Yeah!
Ndingasuka Ndiyephi,
Uma Ndisuka Kuwe,
Ngob’ Amazwi Okuphila Kwami,
Fumaneka Kuwe Yeah!
Ndingasuka Ndiyephi,
Uma Ndisuka Kuwe,
Ngob’ Amazwi Okuphila Kwami,
Fumaneka Kuwe!)

Share this post

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    scroll to top