Ndidinge lyrics by Cici

Bambo lwam
Ngiyakucela muntu wam
Ngiyazi ngonile baby
(Hook)
Ndicela undidinge × 2, Mfana nodonti,
Uzongixoshi ungangixoshi, Uthando angilutholi, amanxeba awapholi
Ndicela undidinge × 2, Mfana nodonti,
Uzongixoshi ungangixoshi, Uthando angilutholi, amanxeba awapholi
Kuzobanzima ngiyazi
Angeke kubelula cos Imma mess love,
badlalile ngam ngenhliziyo bayiphulile
Ngiyathemba uyazi akus’phutha lakho
Kodwa nam akusilo elam
Benginethemba
Sohlala nam
Kube kunaphakade
Awungibambe
umthwalo uyasinda
Awungithule
I don’t know how to love you
Don’t leave me mandilwa nehlungu
Sungilamule
Sungikuse
(Hook)
I’m broken, I’m broken my love
I’m hopeless
I was alone for a while, kupha ngithuse
…emfuleni
I’ve got issues & uhlala usenhlizweni
Ngonyama yezulu
Lifikile inhlungu
Lidumile izulu
Lafikizinhlungu
Kwaze kwanzima, kwanzima
Ukuthanda umuntu
Awungibambe
Umthwalo uyasinda
Awungithule
I don’t know how to love you
Don’t leave me
Ma ngilwa ngenhlungu
Zung’lamule
Uzungikuse
(Hook)
Like we used to, Cos I need you × 2

Share this post

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    scroll to top