ContemporaryGospel Music

Ngena nawe lyrics by Joyous Celebration 21 ft Zaza Dlamini

0

Ngena nawe lyrics by Joyous Celebration 21 ft Zaza Dlamini

Umnyango wekphiliswa
Uvuleke utse nge
Newenkhululeko nawo uvulekile
Lisango lenjabulo livulekile litse nge
Nemvula yemvuselelo
Seyifike ngemandla
 
Newekuphulukiswa nawo utse nge
Wentfokoto nempilo lechicimako utse nge
Kunemadlelo laluhlata nemanti ekuphumula
Konke lukuhle kudekelwe wena

Ingoma Lyrics
African Song Lyrics Search Platform (Ingoma Lyrics): Are you a fan of African music? Well, the African Continent has great music artists that deserve a world stage to showcase their musical talents. There is an African music platform which promotes African music artists through listing their songs, music videos as well as the lyrics to their songs. The platform is called Ingoma Lyrics. “Ingoma” in Zulu language means “Music”.

Check Joyous Celebration 23 (2019) Song List

Previous article

AKA's StarSigns (feat. Stogie T) song Lyrics

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

More in Contemporary