Ngizokuthengela Ibhanoyi my love lyrics. In english it means i will buy you an aeroplane my love.

Watch: Ngizokuthengela Ibhanoy music Video

Ngizokuthengela Ibhanoyi my love lyrics

Wowu indiza mshini

Aw ng’zokthengela

Aw ng’zokthengela iBhanoyi

Aw ng’zokthengela iBhanoyi

O waaaa a

Aw ng’zokthengela iBhanoyi

(my love)

Aw ng’zokthengela iBhanoyi

(my love)

Aw ng’zokthengela iBhanoyi

(my love)

Aw ng’zokthengela iBhanoyi

(my love)

Aw ng’zokthengela iBhanoyi

 

Ah noma bengathini eh

wena ungowami eh

nabaphans sebevumile

aw ngithi sekulotshiwe

Ikhandalivele lidume

um’ungekho eduze

I-Smile sam saziwa nguwe

we-Sweetheart my lovei weh

Sebezamile baningi bethi

sohlukana kodwa

lento ayenzeki

 

Oh bath’uBaby ungidlisile

kanti abazi ukuthi mina

ng’semathandweni

 

Wowu Indiza mshini

Aw ng’zokthengela

Aw ng’zokthengela sthandwa sam

Aw ng’zokthengela iBhanoyi

(my love)

Aw ng’zokthengela iBhanoyi

(my love)

Aw ng’zokthengela iBhanoyi

(my love)

Aw ng’zokthengela iBhanoyi

(my love)

Aw ng’zokthengela iBhanoyi

(my love)

 

Ufike empilweni yam

ngipheth’i(Bermiy)

Izinto sezincono

umalambane uvukile

kushuth’ ukthanda wena

Dali int’bidaliwe

Ngok’thanda ngiyoze

ngingen’egalile

 

Inhliziy’ishaya kancane

mangizwa iphimbo lakho

Sthandw’ angikhathali

ng’yohlala ngingowakho

 

Wowu Indiza mshini

Aw ng’zokthengela

Aw ng’zokthengela mina

Aw ng’zokthengela iBhanoyi

(my love)

Aw ng’zokthengela iBhanoyi

(my love)

Aw ng’zokthengela iBhanoyi

(my love)

Aw ng’zokthengela iBhanoyi

(my love)

Aw ng’zokthengela iBhanoyi

(my love)

Aw ng’zokthengela iBhanoyi

(my love)

Aw ng’zokthengela iBhanoyi

(my love)

Aw ng’zokthengela iBhanoyi

(my love)

Aw ng’zokthengela iBhanoyi

(my love)

 

Aw noma bengathini

wena ungowami

Wowu Indiza mshini

(my love)

Aw ng’zokthengela

(my love)

Ingoma Lyrics

African Song Lyrics Search Platform (Ingoma Lyrics): Are you a fan of African music? Well, the African Continent has great music artists that deserve a world stage to showcase their musical talents.

There is an African music platform which promotes African music artists through listing their songs, music videos as well as the lyrics to their songs. The platform is called Ingoma Lyrics. “Ingoma” in Zulu language means “Music”.

View all posts

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *