Ntaba Ezikude Lyrics (English translation) by Sun El Musician

Ntaba Ezikude Lyrics (English translation) by Sun El Musician

Ntaba Ezikude Music Video

[Verse 1]
Soloko wahamba
Ngithi kunzima sthandwa sami
kodwa ingaz’ ukuthi wena
uyozamel’ ik’sasa lethu
lapho ukhona
Uhlala wazi uyini kimi
ngithi buya, o buya
ujabulis’ inhliziyo yami

[Chorus]
ntab’ ezikude we ma
zingisithel’ is’thandwa sami
ntab’ ezikude we ma
zingisithel’ is’thandwa
ntab’ zikude we ma
zingisithela wena dali wami
ntab’ ezikude weh ma
(pududu pudupu pududu pudupu)
ntab’ezikude weh ma
(pududu pudupu pududu pudupu)
(Ntab’ ezikude weh ma) ntab’ezikude weh ma
(pududu pudupu pududu pudupu)
ntab’ ezikude weh ma
(pududu pudupu pududu pudupu)

[Verse 2]
zidlulil’ izinsuku nezinyanga
everyday and hour,
I’ve been thinking about you
only you, only you
ngiyabong’ ifikil’ incwadi,
ithi wena uyaz’ uyini kimi,
ithi wen’ uyabuya, o buya, ngiyathokoz’ inhliziyo sami
Ntab’ ezikude weh ma zingisithel’ is’thandwa sami
Ntab’ ezikude weh ma
zingisithela wena dali wami

[Chorus]
ntab’ ezikude we ma
zingisithel’ is’thandwa sami
ntab’ ezikude we ma
zingisithel’ is’thandwa
ntab’ zikude we ma
zingisithela wena dali wami
ntab’ ezikude weh ma
(pududu pudupu pududu pudupu)
ntab’ezikude weh ma
(pududu pudupu pududu pudupu)
(Ntab’ ezikude weh ma) ntab’ezikude weh ma
(pududu pudupu pududu pudupu)
ntab’ ezikude weh ma
(pududu pudupu pududu pudupu)

Share this post

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    scroll to top