Qoqoqo lyrics and song (feat. Mlindo The Vocalist) kabza de small

Qoqoqo lyrics (feat. Mlindo The Vocalist) kabza de small

Nangu umtwana mbuze ukuthi be dakwe phi
Ubuze e makhelwane u funani emva kwe’ndlu

Ngithi ng’bulawa ha bathakathi
Kanthi huwe

Qoqoqo
Nangu umtwana akavuli

Please help us with the lyrics of the song, click here to submit.

(Visited 490 times, 1 visits today)

Leave a comment

error: Content is protected !!