Sipho Ngwenya Jesu ufik’ekuseni lyrics with english translation Jesu ufik’ekuseni (English translation: Jesus arrives in the morning) sebethi ba’cedile ngawe ebsuku (English translation: When they thought they have finished you in the night) Afike kuseni ezokupha mandla amasha (English translation: He arrives on the morning to give you new power) Jesu…