Omunye Phezu Komunye Official Video Omunye Phezu Komunye lyrics and english meaning – Translation Vali umlomo uvule amadlebe (english meaning: close your mouth and open your ears) Hoza (english meaning: come) Hey Balakha! Hoza Hoza Bashayisana nezifuba (english meaning: they colide with stomachs) Hoza Hoza Omunye Omunye Omunye Omunye…