Vha Mudzimu wanga – Mpho Regalo

Vha Mudzimu wanga – Mpho Regalo [SOLO] Ndo vha ndi shangoni ndi sa vhoni Murena vha ntevhela, vha mbofholola, vha nnyita muthu, vha nkhangwela zwivhi Zwino ndo tanzwiwa, ndo tsheniswa, mihwalo yanga yo ruliwa, Yesu ndi Murena wa marena, vha Mudzimu wanga [CHORUS] Vhone vha Murena vha wavhudi, vha Mudzimu wanga X 3 [SOLO] Tshe […]