Nomvula by Nathi lyrics – English translation

Nomvula by Nathi lyrics  Ngeba syathandana Uyal’ uba sithandane, silal’ emadongeni Ndibanjwa nguwe uyal’ uba sthandane Silal’ emadongeni (We could be in-love, but you refuse to be in-love with me. You are holding me back. You refuse to be in-love and chill with me/so we can chill together) [chorus starts] Bazali bam, ndibizeleni uNomvula wam […]