Encore ke fela pelo lyrics Ke fela pelo Ke batla go mmona ke modumedise Ke mmeye mo sefubeng A ntebe ke mo lebe mo matlhong Monate o mokalokalo