Thabiso Lavish Jwayela song Lyrics [2020]

Lyrics For Jwayela By Thabiso Lavish

Ngithe Hello Wathi Sawubona

Ngathi”my name is Lavish”

Wathi “ngiyakwazi, ungaze uzamu’kuyalapho

ungaz’khathaZi mina bese ngizwile ngawe.

Ngathi uzweni?

Wathi “No no no” indaba zakho nawe uyazazi,

everybody knows that you’re a player

hamb’uyo zama abanye.

Naba’abantu bengjwayela.

Bengithi ngyavuka ngomntwanake manje uyangbhampela.

Uthi uthando anginalo.X2

Abangan’bakhe bathi ay lo mfana

Thina siyamazi chomi smazi’kdala

Thabiso yena kade’badlala

uthand’akanalo X2

Weh’Mah besengithi ke ngytholi types yami.

Besengithi ke wavuku’malambane X2

Naba’abantu bengjwayela.

Bengithi ngyavuka ngomntwanake manje uyangbhampela.

Uthi uthando anginalo.X2

Bengithi ngyavuka nami, kanti khona’lona oloke hambe

khuluma ngami kanti ubani onenkinga nami akaphumelo’bala X2

Yey wena uyanhlanyisa

Sondela la ngzokulanda fresh babe ngawe ngyavuka X2.

Naba’abantu bengjwayela.

Bengithi ngyavuka ngomntwanake manje uyangbhampela.

Uthi uthando anginayo.X4

Ingoma Lyrics

African Song Lyrics Search Platform (Ingoma Lyrics): Are you a fan of African music? Well, the African Continent has great music artists that deserve a world stage to showcase their musical talents.

There is an African music platform which promotes African music artists through listing their songs, music videos as well as the lyrics to their songs. The platform is called Ingoma Lyrics. “Ingoma” in Zulu language means “Music”.

View all posts

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!