Theko ya lona lyrics Lebo Sekgobela

Theko ya lona e feta
Ea silevera le gauta.
Ke lengolo le monate
Le tsoang mane leholimong,
Le ngoletsoe ‘na ke Ntate.
O re ke kene bophelong.
Theko ya lona e feta
Ea silevera le gauta

Share this post

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    scroll to top