Contemporary

Thina Asizazi (we don’t know our selves) lyrics and song by Sjava Ft Madala Kunene

0
sjava songs
sjava songs

Thina Asizazi (we don’t know our selves) lyrics and song by Sjava Ft Madala Kunenee.

Core meaning of the song

Thisna Asizazi song by Sjava simply means “we black people dont know our selves? The song goes on to question that “what are we going to teach our children as black people if we dont know ourselves”.

Thina Asizazi lyrics by Sjava

Sizonithulela nazi ibongo zenkosi uShaka ka

Senzangakhona

UDlungwane ka Ndaba

UDlungwana wombelebele

Odlunge emanxolobeni kwaze

kwasa amanxoluba  esebikelana

Unodom’ehlezi ka Menzi

usiShaka kasishayeki kanjengamanzi

ILembe eleqa amanye’amalembe ngokukhalipha

UShaka ngiyesaba ukuthi uShaka

UShaka uyi Nkosi yesamashobeni

Unomakhwelo ingonyama

Umahlome ehlathini enjengohlanya

Uhlanya olusemahlweni amadoda

UDabasi ithafa eliya ku Mfene

uNomashovushovu ka senzangakhona

Ungaqa lubomvu nasekuphatheni

Ubholokoqa lazalukane sisile

Aziqedwa izibongo zenkosi

BAYEDE

Zasha mafuth’emfene bafazi bemphika

Bethi akusiye oka sbindi kanti vele oka sbindi

Inkihlankihla amasemeshi ntombi zase Zimbabwe

Ziyamthanda ngoba ephethe ishumi

Ngith angihambi ngedwa ngihamba nenkunzi

endala ubaba uMadala uKunene uMadonsela

uMtimande uGayedwa uMgosi Ulubambo lunye

zingaba zimbili zifuze ekhaya bonina

Eshe eshe eshe eshe

Ngith engabe sofundisani ingane zethu ngoba thina asizazi

Ngith elafa elika mjokwane ka Ndaba

Thina ndlu emnyama asizazi

Sesiphenduke abeLungu abamnyama

Woah

Ngoyixoxela amagwababa ecobana le ndeba

Mina ngu Bhungane (Bhungane)

ngith uBhungane ka Nsezi

(Bhungane ka Nsezi)

Ngith uZikode  (Zikode)

Ngith uGob’izembe

Woah

Mashiya amahle amade ngathi awe nyamazane

Mafuz efulele njenge fu le mvula

Woah

Sgoloza esimehlo abomvu esibuka umuntu kube ngathi siyamjamela

UMakhulukhulu (khulukhulu0

Mehlomakhulu (mehlomakhulu)

Woah umkhulu Bhungane

UNkulunkulu mkhulu kodwa akangango Bhungane

Aw Ndlub ezamila ebubini ngoba zisaba

ukwehlela

Engabe emhlabeni zayisabani

Hlubi

Eshe eshe eshe eshe

Ngith engabe sofundisani ingane zethu ngoba

thina asizazi

Ngith engabe sofundisana ingane zethu ngoba thina asizazi

Ngith elafa elika mjokwane ka Ndaba

Thina ndlu emnyama asizazi

Sesiphenduke abeLungu abamnyama

Woah

Ngoyixoxela amagwababa ecobana le ndaba

Ingoma Lyrics
African Song Lyrics Search Platform (Ingoma Lyrics): Are you a fan of African music? Well, the African Continent has great music artists that deserve a world stage to showcase their musical talents. There is an African music platform which promotes African music artists through listing their songs, music videos as well as the lyrics to their songs. The platform is called Ingoma Lyrics. “Ingoma” in Zulu language means “Music”.

DJ Khaled's Father of Asahd album release date and more

Previous article

Takie Ndou Unandavha na nne Lyrics and Translation

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

More in Contemporary