Tholukuthi Hey lyrics Dj Euphonik and Killer Kau english meaning

tholukuthi-hey-lyrics-dj-euphoni.jpg

Tholukuthi Hey lyrics Dj Euphonik and Killer Kau english meaning

Tholukuthi
Tholukuthi
Tholukuthi
Tholukuthi HEEEY
Tholukuthi
Tholukuthi
Tholukuthi
Tholukuthi HEEEY
Tholukuthi
Tholukuthi
Tholukuthi
Tholukuthi HEEEY
Tholukuthi
Tholukuthi
Tholukuthi
Tholukuthi HEEEY
HEEEY HEEEY HEEEY HEEEY HEEEY HEEEY HEEEY
Killer Kau
HEEEY
[Pre-Chorus]
Tholukuthi, u’shintsha ungagezanga (in english means: you find that you change clothes without bathing)
Tholukuthi, u’phum’ ungangitshelanga
Tholukuthi, ugeza ungena ‘nsipho
Tholukuthi, ugeza ungena ‘nsipho
[Chorus]
Tholukuthi, Heeeyyy
Tholukuthi, Hey Hey
Tholukuthi, Heeeyyy
Tholukuthi, Hey Hey
Tholukuthi, Heeeyyy
Tholukuthi, Hey Hey
Tholukuthi, Heeeyyy
Tholukuthi, Hey Hey
[Verse 1]
Ko ko ko ngena
Ko ko ko ngena
Ko ko ko ngena
Ko ko ko ngena
Sanibonani YEBO
Sanibonani YEBO
Sanibonani YEBO
Sanibonani YEBO
Injani ibiya? (in english means: how is the beer)
Imnandi ibiya? (in english means: is the beer nice?)
Injani ibiya?
Imnandi ibiya?
Injani ibiya?
Imnandi ibiya?
Injani ibiya?
Imnandi ibiya?
Injani ibiya?
Imnandi ibiya?
HEEEY HEEEY HEEEY HEEEY HEEEY HEEEY HEEEY
Awu labo sihamba nabo (in english means: those we hang around with)
Asijoli nabo (in english means: we are not sleeping with them)
Awe labo sihamba nabo
Asijoli nabo
Abangani bethu (in english means: they are our friends)
Abangani bethu
HEEY HEEEY HEEY HEEEY
Tholukuthi mali
Awe labo sihamba nabo
Asijoli nabo
Awe labo sihamba nabo
Asijoli nabo
Abangani bethu
Abangani bethu
Tholukuthi mali
[Chorus]
Tholukuthi, Heeeyyy
Tholukuthi, Hey Hey
Tholukuthi, Heeeyyy
Tholukuthi, Hey Hey
Tholukuthi, Heeeyyy
Tholukuthi, Hey Hey
Tholukuthi, Heeeyyy
Tholukuthi, Hey Hey
[Verse 2]
Chomi nayi indoda (in english means: friend here is a man)
Nayi indoda
Chomi nayi indoda
Nayi indoda
Nangu makoti (in english means: here is the bride)
Uphi umakoti? (in english means: where is the bride?)
Nangu makoti
Uphi umakoti?
Nangu makoti
Uphi umakoti?
Nangu makoti
Uphi umakoti?
Chomi nayi indoda
Nayi indoda
Chomi nayi indoda
Nayi indoda
Tholukuthi maaahn
Tholukuthi umfazi wakho umfaz’ wethu (in english means: you find that your wife is our wife)
umfazi wakho umfaz’ wethu
umfazi wakho umfaz’ wethu
umfazi wakho umfaz’ wethu
umfazi wakho umfaz’ wethu
HEEY HEEEY HEEY HEEEY
Killer Kau
[Chorus]
Tholukuthi, Heeeyyy
Tholukuthi, Hey Hey
Tholukuthi, Heeeyyy
Tholukuthi, Hey Hey
Tholukuthi, Heeeyyy
Tholukuthi, Hey Hey
Tholukuthi, Heeeyyy
Tholukuthi, Hey Hey
Chomi nayi indoda
Nayi indoda
Chomi nayi indoda
Nayi indoda
Nangu makoti
Uphi umakoti?
Nangu makoti
Uphi umakoti?
Nangu makoti
Uphi umakoti?
Nangu makoti
Uphi umakoti?
Chomi nayi indoda
Nayi indoda
Chomi nayi indoda
Nayi indoda
Tholukuthi, u’shintsha ungagezanga
Tholukuthi, u’phum’ ungangitshelanga
Tholukuthi, ugeza ungena ‘nsipho
Tholukuthi, ugeza ungena ‘nsipho
Tholukuthi, Heeeyyy
Tholukuthi, Hey Hey
Tholukuthi, Heeeyyy
Tholukuthi, Hey Hey
Tholukuthi, Heeeyyy
Tholukuthi, Hey Hey
Tholukuthi, Heeeyyy
Tholukuthi, Hey Hey
 

Share this post

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    scroll to top