Usuku nosuku kuyasetshwenzwa
Kodwa wena uhleli la
Ezinye izinsizwa zibambile
Kodwa wena usahleli la
Aw mina ngikuthand impela
Kodwa ngeke kulunge ngyazondla, ngyakondla ohh ngempela
Aw mina ngikuthand impela
Kodwa ngeke kulunge ngyazondla, ngyakondla ohh ngempela
Aw aningsizeni
Aningtshelele yena
Aw, hamb’uyomtshela uthando luyabiza Oh, oh
Aningtshelele yena
Aw hamb’ uyomtshela uthando luyabiza

Aningsizeni
Ngaze ngavelelwa umahlalela, umahlalela
Aning’sizeni
Ngaze ngavelelwa umahlalela, umahlalela
Aningsizeni ngaze ngavelelwa umahlalela umahlela
Aningsizeni ngaze ngavelelwa umahlalela umahlalela
Usuku nosuku kuyasetshenzwa Kodwa wena uhleli la
Ezinye izinsizwa zibambile Kodwa wena usahleli la
Aw mina ngik’thand impela
Kodwa ngeke ngilunge ngyazondla, ngyakondla ohh ngempela
Aw mina ngik’thand impela
Kodwa ngeke ngilunge ngyazondla, ngyakondla ohh ngempela


Aw aningsizeni
Aningsizeni ngaze ngavelelwa umahlalela umahlalela
Aningsizeni ngaze ngavelelwa umahlalela umahlalela
Dududu dudu dududu dudu dududu dudu
Dududu dudu dududu dudu dududu dudu
Aningsizeni ngaze ngavelelwa umahlalela umahlalela
Aningsizeni ngaze ngavelelwa umahlalela umahlalela
Aningsizeni ngaze ngavelelwa umahlalela umahlalela
Aningsizenu ngaze ngavelelwa umahlalel umahlalela


Dududu dudu dududu dudu dududu dudu
Dududu dudu dududu dudu dududu dudu
Dududu dudu dududu dudu dududu dudu
Dududu dudu dududu dudu dududu dudu

Related Post