Umlazi Gospel Choir Zimangele Song and Lyrics

Song meaning

A new geat song by Umlazi Gospel Choir is a song of victory. The song means “Zimangele izitha zakho ngawe”, which in english means “your enemies are shocked by you (your resilience).

Umlazi Gospel Choir Zimangele Music Video

Umlazi Gospel Choir Zimangele Lyrics

Zimangele izitha zakho ngawe
Zimangele izitha zakho ngawe
Zimangele izitha zakho ngawe
Zimangele izitha zakho ngawe

Ku nga mandla ka Jeso ukphila kwakho
Ku nga mandla ka Jeso ukphila kwakho
Ku nga mandla ka Jeso ukphila kwakho
Ku nga mandla ka Jeso ukphila kwakho

Izonto obo bekelwe zona wena uzidlulile
Na bantu obo thunyelwe bona hayi wena uba dlulile

Leave a comment