Uyalalelwa Unkulunkulu lyrics by Joyous Celebration 21
Uyalalelwa Usomandla (in english: We must listen to God)
Noma isimo singavumi (in english: even though the situation doesn’t allow)
Uyalalelwa Usomandla (in english: We must listen to God)
Noma isimo singavumi (in english: even though the situation doesn’t allow)
 
Ukulalela kwesiny’isikhathi (in english: listening sometimes)
Kubiza ukuphila kwethu (in english: make us live)
Uyalalelwa Unkulunkulu (in english: We must listen to God)
 

Related Post