Uzokhala (meaning “you will cry” in English language) song Lyrics by Simphiwe Dana

Lyrics for Uzokhala By Simphiwe Dana

[Chorus]
Wen’ uzokhala, wen’ uzokhala
Bhasop’ uzokhala
Uthwele impumlo enkqentsu
Ndith wena uzokhala
Wen’ uzokhala, wen’ uzokhala
Wen’ uzokhala, wen’ uzokhala
Bhasop’ uzokhala
Uthwele impumlo enkqentsu
Ndith wena uzokhala
Wen’ uzokhala, wen’ uzokhala

[Verse 1]
Uth’ mabathini na abantwana babanye abantu
Xa ungafun’ uk’shenxa uvul’ indlela?
Uth’ abagezi ngobisi njengawe
Mawungafuni ukwabelana nathi, senzenjani?
Ndiyacela, ndiyaz’celela mna
Ukuba sibonane singabantu sonke
Ngoba singabantu sonke

[Pre-Chorus]
Wen’ uzokhala ‘ma siy’susa
Wen’ uzokhala ‘ma siy’susa

[Chorus]
Wen’ uzokhala, wen’ uzokhala
Bhasop’ uzokhala
Uthwele impumlo enkqentsu
Ndith wena uzokhala
Wen’ uzokhala, wen’ uzokhala
Wen’ uzokhala, wen’ uzokhala
Bhasop’ uzokhala
Uthwele impumlo enkqentsu
Ndith wena uzokhala
Wen’ uzokhala, wen’ uzokhala

[Post-Chorus]
Khala ey (Khala ‘ma siy’susa)
Khala ey (Khala ‘ma siy’susa)
Khala ey (Khala ‘ma siy’susa)
Khala ey (Khala ‘ma siy’susa)

[Outro]
Oh ah ha haa haa um
Oh ah ha haa haa um
Oh ah ha haa haa um
Oh ah ha haa haa um

Ingoma Lyrics

African Song Lyrics Search Platform (Ingoma Lyrics): Are you a fan of African music? Well, the African Continent has great music artists that deserve a world stage to showcase their musical talents.

There is an African music platform which promotes African music artists through listing their songs, music videos as well as the lyrics to their songs. The platform is called Ingoma Lyrics. “Ingoma” in Zulu language means “Music”.

View all posts

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!