Wachithigazi lyrics by Joyous Celebration 21

Wachithigazi lyrics by Joyous Celebration 21

Wachithi’igazi esiphambanweni (in english: your blood was shed on the cross)

Yingakho ngithi ungcwele njalo (in english: thats why i say you are holy always)

Noma ngiligwa akushintshi lutho

Ungithandile esphambanweni (in english: you loved me on the cross)

 

Wachithi’igazi esiphambanweni (in english: your blood was shed on the cross)

Yingakho ngithi ungcwele njalo (in english: thats why i say you are holy always)

Noma ngiligwa akushintshi lutho

Waphendula konke esiphambanweni  (in english: you answered all on the cross)

ncebakazi msomi lyrics

ncebakazi msomi lyrics

(Visited 263 times, 1 visits today)

You might be interested in