Wachithigazi lyrics by Joyous Celebration 21

Wachithigazi lyrics by Joyous Celebration 21

Wachithi’igazi esiphambanweni (in english: your blood was shed on the cross)
Yingakho ngithi ungcwele njalo (in english: thats why i say you are holy always)
Noma ngiligwa akushintshi lutho
Ungithandile esphambanweni (in english: you loved me on the cross)
 
Wachithi’igazi esiphambanweni (in english: your blood was shed on the cross)
Yingakho ngithi ungcwele njalo (in english: thats why i say you are holy always)
Noma ngiligwa akushintshi lutho
Waphendula konke esiphambanweni  (in english: you answered all on the cross)

ncebakazi msomi lyrics

ncebakazi msomi lyrics

Share this post

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    scroll to top